มารับมือกับ ‘อารมณ์ลบ’ กันดีกว่า

ท่านผู้อ่านเคยเกิดอาการเหล่านี้บ้างไหมครับ บางครั้งเจอเรื่องแย่ ๆ เข้ามากระทบจิตใจเราแล้วทำให้เรารู้สึกไม่พอใจหรือเสียใจ เหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อไปให้เกิด “อารมณ์ลบ” อื่น ๆ เป็นห่วงโซ่ต่อกันไป