สมุนไพรไผ่เงิน

สมุนไพรจากธรรมชาติ อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ

บริษัท ปริณทิพย์สมุนไพร จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สมุนไพรคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าไผ่เงิน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2554 ได้รับการอนุญาติถูกต้องตามกฏหมาย จากคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย (Halal)ทย (อย.) ดำเนินการผลิต ภายใต้เครื่องหมาย GMP ปริณทิพย์ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตอบโจทย์ สำหรับคนทุกเพศทุกวัย สมุนไพรทุกรายการ ได้รับการคิดสูตรตำรับ ควบคุมการผลิต และ การตรวจสอบคุณภาพโดย เภสัชกรและแพทย์แผนไทย

เหตุผลที่ทำไมต้องเลือกเรา

มีมาตรฐาน อย.

ได้รับมาตรฐาน จาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มีมาตรฐาน GMP

Good Manufacturing Practice

มีมาตรฐาน Halal

การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา