ฟ้าทะลายโจร (Androgapholide)

         ฟ้าทะลายโจร มีสารประกอบ Diterpenoids ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory) และจากรายงานผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังสรุปได้ว่า สารสกัดสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลากหลาย โดยสารสำคัญที่มีฤทธิ์รักษาโรคมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ Androgapholide, Deoxydihydroandrogapholide , Neoandrogapholide ซึ่งสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรทำให้ฟ้าทะลายโจรสามารถ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และต้านไวรัสโดยเฉพาะไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยหากร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจะยิ่งช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสได้

         วิธีการรับประทานเพื่อป้องกัน : สำหรับการทานเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  และต้านไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ  แนะนำให้ใช้ขนาดต่ำ โดยรับประทานฟ้าทะลายโจรวันละ 1 เม็ด 5 วันต่อสัปดาห์ นานเป็นเวลา 3 เดือน

***** ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรในหญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร ****

admin parinthip

See all author post

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.