fbpx
Yaprasaplai (ยาประสะไพล)

Yaprasaplai (ยาประสะไพล)

$ 250.00

สรรพคุณ :   ยาประสะไพล เป็นตารับยาซ่ง

กระทรวงสาธารณสุขรับรองให้ใช้เป็นยาสามัญ

ประจำบ้าน

ช่วยบรรเทาอาการจุดเสียดแน่นท้อง

ประจำเดือนมาไม่ปกติ ช่วยขับน้ำคาวปลา

สำหรับ คณแม่หลังคลอด ชวยให้กลิ่นสะอาด

ราคา 250 บาท

 

 

Treatments  : Treats colic, menstrual  irreg-

ularities and amniotic fluid drives.

Share:

TOP

X