fbpx
ยาแคปซูลตราภาวิดาร์

ยาแคปซูลตราภาวิดาร์

$ 200.00

สรรพคุณ :  รักษาและป้องกันอาการผิดปกติที่

เกิดในสตรีวัยทอง บารุงและรักษาโลหิตสตร  ทาให้

ผิวพรรณสดใสมีนามีนวล ช่วยกระชับช่องคลอด

และทรวงอก ( ส่วนผสม ว่านชักมดลูก

ดอกคำฝอย ว่านนางคำ

ราคา 200

 

 

Treatments   : Treats the  symptoms  asso-

ciated with the change of life cycle, ( meno-

pause) moodiness,  hot flushes, dryness and

the  sagging of the womb and vagina.

Share:

TOP

X