fbpx
ยาแก้ไข้ตราไผ่เงินสูตร2 (หญ้าดอกขาว+เทพธาโร)

ยาแก้ไข้ตราไผ่เงินสูตร2 (หญ้าดอกขาว+เทพธาโร)

$ 300.00

สรรพคุณ : ช่วยลดอาการอยากบุหรี่ ทำให้

เบื่ออาหาร

คำแนะนำ**ควรรับประทานต่อเนื่อง

เพื่อผลการรักษาที่ดี***

ราคา 300 บาท

Treatments  : Helps you to break the hab-

it of being change smoker or to lessen from

smoking, loss appetite  with  food  and can

used to loss extra body weight.

Share:

TOP

X