ยาระบายตราไผ่เงินสูตร 3

Sold: 0

฿250.00

สรรพคุณ  :   สาหรับผู้ท่มีนาหนักเกินกว่า

มาตรฐาน รู้สึกเหนื่อยง่าย ช่วยเร่งในการสลายไข

มนสวนเกน  ไขมนในเสนเลอด ไขมนในอาหาร

สามารถใช้ลดความอ้วนโดยไม่มีอาการค้างเคียง

(ส่วนผสม ส้มแขก พริกไทยด�า เบญจกูล)

ราคา 250 บาท

 

Treatments   : For persons  who  are over-

weight or easily-fatigued, helps accelerate

the breakdown of excess fat, blood fat, and

non beneficial fat in foods, completely safe,

does not cause tiredness or other side ef-

fects.

฿250.00

Add to cart
Buy Now
น้ำหนัก 0.1 kg