fbpx
ยาถ่าย ตรา คิวโค (บุก)

ยาถ่าย ตรา คิวโค (บุก)

$ 250.00

สรรพคุณ :  ลด  ความอ้วน     ทาให้อิ่มเร็วขึ้น

เหมาะสาหรับผู้ต้องการลดน้ำหนัก และโรคเบา

หวาน ป้องกันมะเร็งลำไส้

คำแนะนำ: ควรรับประทานก่อนอาหาร

อย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง และดื่มน้ำตามมากๆ

ราคา 250 บาท

Treatments   : For persons, who  are over- weight,

gives more fibers to  the intestine and

improves evacuative system.

*****Should drink more water. *****

Share:

TOP

X