fbpx
About Us

บริษัท ปริณทิพย์สมุนไพร จำกด ผูผลิตและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ

สมุนไพรคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าผ่เงิ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2554

ไดรับการอนุญาติถูกต้องตามกฏหมาย  จากคณะกรรมการอาหารและยา

ประเทศไทย (Halal)ทย (อย.) ดำเนินการผลิต ภายใต้เครื่องหมาย GMP

ปริณทิพย์ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑสมุนไพรที่ตอบโจทย์

สำหรับคนทุกเพศทุกวัย สมุนไพรทุกรายการ ได้รับการคิดสูตรตำรับ

ควบคุมการผลิต และ การตรวจสอบคุณภาพโดย เภสัชกรและแพทย์แผนไทย

TOP

X