fbpx
พลูคาว

พลูคาวมีสารสำคัญ คือ quercitin ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เเก่ร่างกาย การศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่า มีฤทธิ์ต้านไวรัสที่ก่อให้เกิดเริม, ไข้หวัดใหญ่ และเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม รวมถึงพลูคาวยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบอีกด้วย

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

TOP

X