การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

          เราจะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

          เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการของเราให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ดำเนินงานกับเรา หรือดำเนินการในนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน

          ในบางกรณี เราอาจดำเนินการนโยบายการตลาดหรือโฆษณาส่งเสริมบริการร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ เราจึงสงวนสิทธิในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่าคุณได้ใช้บริการกับเราแล้ว

การเก็บรักษาข้อมูล

          เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา เราต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและแบบแสดงรายการที่คุณกรอกไว้ให้เรา

          คุณมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณเช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ว่าทางใด

ความปลอดภัยของข้อมูล

          เพราะข้อมูลของคุณเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เราให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของคุณเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเรา เราระลึกอยู่เสมอว่าคุณต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว เราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง

          เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานระดับเดียวกับธนาคารและสายการบินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด เราได้จัดสรรเวลา บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ อย่างเต็มที่เพื่อให้คุณมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุดของเรา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลในระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) ซึ่งเป็นการเข้ารหัสระดับสูงสุดของให้บริการมาตรฐานเดียวกับการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารและสายการบิน

          เราทำการทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการดูแลด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

          คุกกี้คือไฟล์ที่บันทึกประวัติการใช้งานและข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกซึ่งรับส่งระหว่างเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ และจัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเมื่อมีการใช้งานเว็บเพจครั้งถัดไปเมื่อเข้ามาที่เพจเดิม ผู้จัดการเพจก็จะสามารถเปลี่ยนหน้าแสดงของลูกค้าแต่ละท่านได้โดยการใช้ข้อมูลของคุกกี้ ถ้าลูกค้าอนุญาตหรือยอมรับให้รับส่งคุกกี้จากการกำหนดค่าของเบราว์เซอร์ เว็บไซต์ก็จะสามารถใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน เบราว์เซอร์ของลูกค้าจะส่งเฉพาะคุกกี้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์มีการรับส่งเท่านั้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้

 • ลูกค้าสามารถเลือกการตั้งค่าเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลของคุกกี้ได้จากตัวเลือกต่างๆ เช่น “ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด”, “ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด”, “แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานเมื่อได้รับคุกกี้ เป็นต้น วิธีการตั้งค่านั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ สำหรับวิธีการตั้งค่าคุกกี้นั้น ให้ตรวจสอบที่เมนู “Help” ของเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน
 • หากเลือกปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดอาจถูกจำกัดการใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น อาจไม่ได้รับการบริการที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตนในการใช้งานในคราวถัดไป

บริษัทใช้งานคุกกี้เพื่อจัดเก็บและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า บริษัทใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อนำเสนอการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านโดยการอ้างอิงจากข้อมูลลงทะเบียนของลูกค้าที่บันทึกเอาไว้เมื่อลูกค้าล็อคอินเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ (ระบบยืนยันตัวตน)
 • เพื่อนำเสนอโฆษณาที่สอดคล้องกับลูกค้ามากที่สุดไว้บนเว็บไซต์อื่นโดยอิงจากเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทที่ลูกค้าเข้าชมและมีความสนใจ
 • เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้งานในเครือข่ายและจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท
 • เพื่อปรับปรุงการบริการของบริษัท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

          โปรดอ่านเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและการใช้บริการของไผ่เงินฉบับนี้อย่างละเอียด (“เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า”) เนื่องจากเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ กำหนดรายละเอียดอันเป็นข้อมูลสำคัญอันเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ การเยียวยาของผู้ใช้งานในการสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการของไผ่เงินเอาไว้ เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ประกอบด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้น รวมถึงหน้าที่ต่างๆตามกฏหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ระหว่างผู้ใช้และไผ่เงิน

 1. 1. คำนิยามและคำจำกัดความ
 • “คู่สัญญา” หมายความถึง ไผ่เงินและผู้ใช้งานทั้งสองฝ่าย
 • “คำสั่งซื้อ” หมายความถึง การทำรายการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางของไผ่เงิน
 • “ช่องทางของ “parintipherbs” หมายความถึง เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของไผ่เงิน รวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นใดๆ ซึ่งไผ่เงินได้รับอนุญาตให้นำออกเผยแพร่และ/หรือใช้งานภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไผ่เงิน”
 • “ผู้ใช้งาน” หมายความถึง ลูกค้าหรือบุคคลใดๆ ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา สถานประกอบการ และ/หรือ ร้านค้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ที่ได้ทำคำสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการผ่านช่องทางของไผ่เงิน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีความหมายรวมทั้งผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา และผู้ใช้งานประเภทร้านค้าหรือนิติบุคคล
 • “ผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดา” หมายความถึง ลูกค้าทั่วไปที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่มิได้ประกอบกิจการประเภทร้านค้าหรือนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดายังมีความหมายรวมไปถึงผู้ใช้งานที่ได้สมัครใช้บริการไผ่เงินโดยระบุการใช้งานประเภทร้านค้าหรือนิติบุคคล แต่ทางไผ่เงินได้พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าควรจัดให้เป็นลูกค้าประเภทบุคคลด้วยอีกด้วย
 • “ไผ่เงิน” หมายความถึง บริษัท ปริณทิพย์สมุนไพร จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0765560000217
 • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 393 2 ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120
 • “สินค้า” หมายความถึง สินค้าใดๆ ที่ได้มีการเสนอขายและผู้ใช้งานได้ทำรายการสั่งซื้อผ่านช่องทางของ ไผ่เงิน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทสมุนไพพแผนโบราณ, ยาสามัญประจำบ้าน และโภคภัณฑ์ต่าง ๆ
 • “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของไผ่เงิน อันส่งผลให้ไผ่เงินไม่อาจดำเนินการส่งมอบสินค้าตามวัน เวลา และ/หรือ สถานที่ที่ได้กำหนดในคำสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เหตุสุดวิสัยยังมีความหมายรวมถึงเหตุการณ์ใด ๆ อันจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ใช้งาน แม้ว่าไผ่เงินจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น เช่น อัคคีภัย น้ำท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาด อุบัติเหตุ หรือคำสั่งของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานใดๆ ที่ไผ่เงินมีหน้าที่ต้องปฎิบัติคำสั่งดังกล่าว
 1. 2. การทำรายการสั่งซื้อสินค้า
 • ราคาสินค้าที่ไผ่เงินได้กำหนดและแจ้งไว้ในส่วนของรายการสินค้าบนช่องทางของไผ่เงินเป็นราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยระบบจะแสดงราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราค่าส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้ผู้ใช้งานมีสิทธิตรวจสอบก่อนที่จะทำการยืนยันคำสั่งซื้อและชำระราคาค่าสินค้า
 • ในการทำคำสั่งซื้อสินค้า ผู้ใช้งานจะทำการเลือกสินค้าและทำรายการผ่านทางช่องทางของไผ่เงินและวิธีการที่ไผ่เงินกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบและทบทวนรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนการกดยืนยันคำสั่งซื้อ โดยผู้ใช้งานจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่ได้กดยืนยันคำสั่งซื้อไปแล้วได้
 • ผู้ใช้งานสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้หลายคำสั่งซื้อในคราวเดียว โดยสามารถกำหนดและแบ่งแยกวันและเวลาในการจัดส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละคำสั่งซื้อแต่ละคราวให้แตกต่างกัน โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุวัน เวลา และสถานที่ส่งสินค้าแต่ละคราวไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
 • สำหรับผู้ใช้งานประเภทร้านค้าหรือนิติบุคคล ทันทีที่ผู้ใช้ประเภทร้านค้าหรือนิติบุคคลได้กดยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ให้ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทันที
 • สำหรับผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา หลังจากที่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาได้มีการกดยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ยังไม่อาจถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่จะถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเสร็จสิ้นสมูรณ์หลังจากที่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาได้มีการชำระเงินค่าสินค้าจนครบถ้วนเท่านั้น
 • หลังจากที่ได้มีการกดยันยืนคำสั่งซื้อและถือว่าคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 2.4 และ 2.5 แล้ว ระบบภายในของไผ่เงินจะดำเนินการออกหมายเลขคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และจะมีการส่งคำยืนยันการสั่งซื้อให้แก่ผู้ใช้งานทางอีเมลที่ผู้ใช้งานได้แจ้งไว้แก่ไผ่เงิน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่ได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อได้
 1. 3. การชำระเงิน
 • ผู้ใช้งานสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าได้ตามช่องทางและวิธีการที่ไผ่เงินกำหนด ดังต่อไปนี้ (1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของไผ่เงิน (2) ชำระเงินผ่านช่องทางอื่นใดที่ไผ่เงินกำหนดและแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
 • ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องชำระเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่ไผ่เงินกำหนดและแจ้งผ่านช่องทางของไผ่เงินเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า หลังจากที่ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาได้ทำการชำระเงินในช่องทางที่ไผ่เงินกำหนดแล้ว จึงจะถือว่าการทำคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทันที ในกรณีที่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้ดำเนินการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรก ระบบภายในของไผ่เงินจะดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดาไปโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานจะไม่สามารถกดชำระเงินในคำสั่งซื้อดังกล่าวได้อีก หากผู้ใช้งานมีความประสงค์จะทำรายการคำสั่งซื้อใหม่ ผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปเลือกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง

 

 1. 4. การแจ้งชำระเงิน

– สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปสามารถแนบหลักฐานการชำระเงินได้ที่หัวข้อ ”แจ้งชำระเงิน” ซึ่งถูกระบุอยู่ในเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่ไผ่เงินได้กำหนดไว้เพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

 

 

 

 1. 5. การตรวจสอบสถานะสั่งซื้อ
 • สำหรับผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา ภายหลังจากคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้จากแท็บ “ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ไผ่เงินได้กำหนดไว้เพื่อค้นหาคำสั่งซื้อใด ๆ

 

 1. 6. การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า
 • สำหรับผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา ภายหลังจากที่ได้มีการทำคำสั่งซื้อสินค้าและชำระราคาสินค้าไปแล้ว ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม