1. สั่งซื้อ สินค้า โดย กดปุ่ม Add to cart

2. กดตะกร้าสินค้าบนแถบเมนูเพื่อดูสินค้าที่กดสั่งซื้อ

3. กด View Cart เพื่อดูสรุปผลการสั่งซื้อ

หน้า ตะกร้าสินค้า

4. กดคำนวนค่าขนส่ง 

5. กรอกข้อมูล เพื่อคำนวนค่าขนส่ง

6. กด update

7. กด Proceed to checkout

หน้า Checkout

8. กรอกข้อมูลผู้สั่งซื้อ ต่างๆให้ถูกต้อง และตรวจสอบสินค้าที่สั่งซื้อว่าครบหรือไม่

9. เลือกวิธีชำระเงินแบบ โอนเงินผ่านธนาคาร

10. กดยอมรับข้อตกลง

11. กดยืนยันเพื่อสั่งซื้อสินค้า/ชำระเงิน

การสั่งซื้อสำเร็จ

12. ข้อมูลช่องทางการชำระเงิน หรือไปที่หน้า ช่องทางการชำระเงิน

เมื่อทำการชำระเงินแล้ว

ให้ยืนยันการชำระเงิน โดยไปที่หน้า ยืนยันการชำระเงิน